Khóa treo

Yale (1982) là một trong những thương hiệu quốc tế lâu đời nhất trên thế giới và có lẽ là cái tên nổi tiếng nhất trong ngành khóa. Trên khắp thế giới, mọi người đang tích cực đảm bảo tất cả những gì họ quan tâm; Nhà cửa, gia đình, đồ đạc cá nhân hoặc kinh doanh của họ với tên họ tin tưởng nhất, Yale. Đó là lý do tại sao chúng tôi tự hào nói rằng Yale “khóa được yêu thích nhất trên thế giới”.

Tay đẩy hơi