Chính sách thanh toán

Okhoacuag.com áp dụng 2 hình thức thanh toán:

1./ THANH TOÁN TIỀN MẶT

  • Áp dụng đối với các khách hàng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh
  • Đối với các khách hàng khu vực xa, áp dụng hình thức giao nhận qua đối tác thứ 3 có giá trị tiền mặt dưới 5,000,000 và hàng hóa KHÔNG cồng kềnh.

2./ THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

  • Áp dụng đối với các khách hàng tại khu vực xa giao hàng qua chành xe.